Tên công ty:
Công ty CP Dược VTYT Quảng Nam
Địa chỉ:
222 Huỳnh Thúc Kháng, Thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại:
0510 3812821
Fax:
0510 3859513 - 0510 3812010
Email:
quanapharcokd@yahoo.com
Website:
Người đại diện:
DS.Nguyễn Đình Tân - Giám đốc
Giới thiệu: