Hiện Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với Dự thảo thông tư quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và email: office@vnpca.org.vn trước ngày 13/5/2021 để HH tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Hiện, Bộ Tài chính đang thực hiện rà soát các quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan để thực hiện xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị Doanh nghiệp vui lòng gửi các vấn đề vướng mắc, bất cập (nếu có)  trước ngày 30/03/2021 về  

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Và gửi một bản cho Hiệp hội qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

Cục QLD-Bộ Y tế có Công văn số 1784/QLD-GT về việc góp ý việc sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1c gói thầu thuốc generic. Theo đó yêu cầu các đơn vị:

-         Cho ý kiến về dự thảo đề xuất yêu cầu các tài liệu cần bổ sung thêm trong Hồ sơ đăng ký thuốc để thuốc trong nước được dự thầu nhóm 1.

-         Tiếp tục đề xuất các tiêu chí kỹ thuật để thuốc trong nước được dự thầu nhóm 1

-         Tiếp tục góp ý với các nội dung khác của DT thông tư, sửa đổi bổ sung thông tư số 15/2019/TT-BYT.

Hiện Cục QL YDCT đang xin ý kiến góp ý DT thông tư bãi bỏ một phần TT 48/2018/TT-BYT

Thông tư số 48/2018/TT-BYT về ban hành danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nếu có ý kiến góp ý xin gửi trực tiếp về Cục QLYDCT, địa chỉ email: cucydct@gmail.com; dsnplan@gmail.com đồng thời gửi 1 bản về Hiệp hội để tổng hợp.

Thời hạn góp ý: 13/1/2021

 

 


Hiện Cục Quản lý Y Dược cổ truyền đang xin ý kiến góp ý Dự thảo thông tư bãi bỏ một phần TT 48/2018/TT-BYT
Doanh nghiệp nghiên cứu dự thảo nếu có ý kiến góp ý xin gửi trực tiếp về Cục QL YDCT qua địa chỉ email: cucydct@gmail.comdsnplan@gmail.com
đồng thời gửi 1 bản cho Hiệp hội để tổng hợp
Thời hạn góp ý: 13/1/2021


Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện BYT Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của một số thông tư trong lĩnh vực y tế đăng trong website BYT.

Hầu hết các nội dung kiến nghị của HH và DN đã được BYT quan tâm đưa vào dự thảo để tháo gỡ khó khăn(Tham khảo các nội dung đính kèm)

Hiện BYT chỉ xin ý kiến trực tiếp trên Website của BYT, nếu các DN có ý kiến đóng góp đề nghị gửi trực tiếp cho Vụ Pháp chế, BYT theo đường link tại đây và gửi một bản về để HH biết.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị hiệp hội doanh nghiệp có bản góp ý chung đồng thời phát động các doanh nghiệp hội viên đóng góp ý kiến. Bằng việc đóng góp ý này, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ không chỉ góp phần định hình chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn 2021-2030, mà còn giúp đưa ra các chính sách cụ thể để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thực sự hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.