Ban chấp hành hiệp hội
[24/05/2017 10:48:02]

 

TS. Nguyễn Văn Tựu

Chủ tịch Hiệp hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, nguyên  Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TW 

DS. Trần Đức Chính

Phó Chủ tịch thường trực - Tổng thư ký.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Chính Trị - Trường ĐH Dược Hà Nội; Nguyên Thư ký lĩnh vực Chính sách và Quản lý thuốc - Bộ Y tế; Nguyên Trưởng Phòng Quản lý thông tin thuốc, Trưởng phòng quản lý Kinh doanh dược - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

DS.Nguyễn Quý Sơn

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược VIệt Nam

DS.Trần Thị Đào

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

 

Bà Huỳnh Thị Lan

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar

Ông Huỳnh Tấn Nam

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pymepharco

 

Bà Phan Thị Minh Tâm

Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Tổng giám đốc Công ty CP Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI KHÓA V

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ HH

1

Ông Nguyễn Văn Tựu

Tiến sĩ dược học, chuyên viên cao cấp của Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, nguyên  Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Chủ tịch

2

Ông Trần Đức Chính

Phó Chủ nhiệm bộ môn khoa học chính trị - Trường đại học Dược Hà Nội; nguyên Trưởng phòng quản lý kinh doanh, nguyên Trưởng hòng thông tin quảng cáo, nguyên thư ký lĩnh vực chính sách Dược- Cục Quản lý Dược.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký

3

Ông Nguyễn Quý Sơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam

Phó chủ tịch

4

Bà Trần Thị Đào

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Phó chủ tịch

5

Bà Huỳnh Thị Lan

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar

Phó Chủ tịch

6

Ông Huỳnh Tấn Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pymepharco.

Phó chủ tịch

7

Bà Phan Thị Minh Tâm

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco- Tenamyd

Phó chủ tịch

8

Bà Trần Thị Thư Nguyên Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Chánh văn phòng

9

Ông Nguyễn Chí Linh

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm OPC.

Ủy viên BCH.
Trưởng Ban kiểm tra

10

Ông Đỗ Ngọc Sơn

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Ủy viên

11

Ông Phùng Minh Dũng

Tổng giám đốc Công ty CP Dược TW Mediplantex

Ủy viên

12

Ông Nguyễn Doãn Liêm

Giám đốc Công ty dược phẩm Trung ương I

Ủy viên

13

Ông Trần Túc Mã

Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco

Ủy viên

14

Bà Nguyễn Thị Hương

Phó TGĐ Công ty CP Armephaco kiêm GĐ Công ty TNHH MTV 120- Armepharco

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Bá Lai

Phó TGĐ Công ty CP Dược phẩm Hà Tây

Ủy viên BCH.
Phó trưởng Ban kiểm tra

16

Bà Nguyễn Thị Tú Anh

Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.

Ủy viên

17

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Công ty CP Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh(QUANIPHARCO)

Ủy viên

18

Ông Lê Hồng Phúc

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP  Dược Hà Tĩnh

Ủy viên

19

Bà Phạm Thị Xuân Hương

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladophar.

Ủy viên

20

Bà Đỗ Thị Nga

Tổng giám đốc Công ty CP Dược Đồng Nai

Ủy viên

21

Ông Lê Văn Sơn

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty dược phẩm Trung ương II.

Ủy viên

22

Ông Trần Việt Trung

Tổng Giám đốc Công ty CP dược phẩm dược liệu PHARMEDIC

Ủy viên

23

Ông Lê Việt Hùng

Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn-Sapharco

Ủy viên

24

Ông Đoàn Duy Khương

Phó Tổng giám đốc Công ty CP dược Hậu Giang

Ủy viên

25

Ông Phạm Quang Bình

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CPDP Tipharco

Ủy viên