Ngày 10 tháng 5 năm 2022 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận công văn số 3060/NHNN-PC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu về việc lựa chọn phương thức thanh toán.

Ngày 21/4/2022 Hiệp hội Dn Dược Việt Nam nhận được công số 1846/BTNMT-TCMT về việc phối hợp triển khai thực hiện các quy định pháp luật về việc đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị khác trực thuộc Bộ y tế, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Hiệp hội các doanh nghiệp Dược Việt Nam và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Công văn số 1886/QLD-PCTTr ngày 17/03/2022 của Cục Quản lý Dược – Bộ y tế v/v xin ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược 2016

Ngày 10/3/2022 Vụ Pháp chế - Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp thẩm định thông tư thay thế thông tư 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQ0). Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hằng năm. 

Qua 25 năm hoạt động, Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai hoạt động GTCLQG hằng năm. Cho đến nay đã có 2.030 lượt doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG, trong đó có 280 lượt doanh nghiệp được tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Từ năm 2000, doanh nghiệp Việt Nam liên tục tham dự Giải thưởng GPEA và đến nay đã có 52 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng này.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế.

Năm 2022, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia VN lần thứ 8 và sẽ tổ chức Lễ Công bố dự kiến vào quý IV năm 2022.

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Công văn số 319/QLD-KD ngày 14/01/2022 của Cục Quản lý Dược – Bộ y tế v/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Công văn số 319/QLD-KD ngày 14/01/2022 của Cục Quản lý Dược – Bộ y tế v/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tiếp theo công văn số 13861/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 20/11/2021 về việc liên hệ với Công ty Pfizer  hoặc MPP để nộp hồ sơ  đề nghị trở thành đối  tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc  điều trị Covid-19 Paxlovid (chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir).

Hiệp hội xin gửi tiếp công văn số 14156/QLD-ĐK ngày 24/11/2021 của Cục QLD thông tin cụ thể hơn về việc này.