Giấy phép lưu hành sản phẩm vắc xin sinh phẩm y tế đợt 28, 28 bổ sung, 24 bổ sung.
[11/09/2015 14:31:51]

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm vắc xin sinh phẩm đợt 28, 24 bổ sung, 28 bổ sung theo các quyết định số 380/QĐ-QLD ngày 14/7/2015 và QĐ 321/QĐ-QLD ngày 27/6, QĐ 428/QĐ-QLD ngày 5/8/2015 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận (Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Q.Đống Đa, Hà Nội).

   Đề nghị các doanh nghiệp đến lấy giấy phép thực hiện Quy định giao Giấy phép lưu hành sản phẩm theo công văn số 258/HHD-HC của Hiệp hội Dược:
- Thời gian giao Giấy phép lưu hành sản phẩm cho các doanh nghiệp vào các ngày: thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 8h30 đến 11h, buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.
- Người đến nhận Giấy phép lưu hành sản phẩm xuất trình Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, kèm bản sao chứng minh thư nhân dân..

Xin trân trọng thông báo!

(Tin VPHH)