(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 6/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

Theo báo cảo của tổ điều hành thị trường trong nước. 

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 5 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm đủ thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Cùng với các giải pháp đã thực hiện từ đầu dịch, tháng 5/2020, bộ y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp tục có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị theo diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

   Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại có thay đổi nhưng không nhiều. Một số mặt hàng có điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ.

     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung tương đối ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều có điều chỉnh giá (có tăng giá và có cả giảm giá) nhưng số lượng mặt hàng tăng hoặc giảm giá không nhiều và tỷ lệ tăng giá không đột biến.

     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều không điều chỉnh nhiều. Tỷ lệ tăng giá trung bình giảm so với tháng 12/2011.

Trong tháng qua, các mặt hàng thuốc nội nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 25 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,28% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 5,5%, có 23 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,26% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 5.3%. 

Các mặt hàng thuốc nhập ngoại nhìn chung ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 37 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0.41% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,8%, có 18 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,20% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 4.6%

Đối với mặt hàng thuốc nội trong số 5.948 lượt mặt hàng được khảo sát ở khu vực Hà nội có 35 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,58 %, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,62% và 22 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,36 % với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7 %. Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng Qua khảo sát 1.000 lượt mặt hàng tân dược, có 09 mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,9%  với tỷ lệ tăng trung bình  là 9,8%. Không có mặt hàng giảm giá. Khu vực TP.Hồ Chí Minh qua khảo sát 5.948 mặt hàng thuốc tân dược, mức tăng giảm không đáng kể trong tháng này. Nhìn chung giá thuốc nội ổn định.