Giới thiệu chung
[13/04/2018 10:53:51]

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
VIETNAM PHARMACEUTICAL COMPANIES ASSOCIATION - VNPCA
Trụ sở: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3 8465223   Fax: (84-4) 3 8465224

Email: office@vnpca.org.vn *  Website: www.vnpca.org.vn

Mục tiêu:       Liên kết - Hợp tác - Phát triển

Nâng cao thương hiệu thuốc Việt trên thị trường

    Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam - VNPCA là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược, vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Thuốc Việt trên thị trường, góp phần vào sự phát triển ngành dược và đất nước.
    Sau hơn 16 năm hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp hơn 160 doanh nghiệp Dược hàng đầu của Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng.
Các đơn vị trực thuộc:   

  •    Văn phòng Hiệp hội
  •    Ban Hội viên và Thông tin
  •    Ban Xúc tiến thương mại và Hợp tác quốc tế
  •    Ban Pháp chế
  •    Ban Khoa học và công nghệ
  •    5 khu vực trực thuộc trên toàn quốc