DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI KHÓA VI

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trịnh Văn Lẩu Nguyên Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc TW, Chủ tịch Hiệp hội
2 Trần Thị Thư Tổng thư ký, chánh văn phòng Hiệp hội khóa V, Phó chủ tịch thường trực khóa 6
3 Trần Thị Đào TGĐ Công ty CPDP Imexpharm, Phó chủ tịch
4 Huỳnh Thị Lan TGĐ Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar, Phó chủ tịch
5 Phan Thị Minh Tâm CTHĐQT Công ty CP Dược Medipharco, Phó chủ tịch
6 Trần Túc Mã Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco, Phó chủ tịch
7 Nguyễn Diệu Hà Nguyên Phó trưởng phòng quản lý kinh doanh, Cục QLD. Tổng thư ký chánh văn phòng khóa 6
8 Nguyễn Thị Tú Anh TGĐ Công ty CP Dược VTYT Hải Dương, UV Ban thường vụ
9 Đinh Xuân Hấn Tổng giám đốc Tổng công ty dược VN-CTCP
10 Đỗ Tuấn Đạt CTHĐQT Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1
11 Nguyễn Thùy Dung PTGĐ Công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco
12 Nguyễn Nhật Hải CTHĐQT Công ty CP tập đoàn CMG
13 Lê Việt Hùng TGĐ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn(Sapharco)
14 Đỗ Thị Thu Hương UV HĐQT, Phó TGĐ điều hành Công ty CP DP Vĩnh Phúc
15 Phạm Thị Thanh Hương TGĐ Công ty CP Dược – Trang TBYT Bình Định
16 Lê Quốc Khánh TGĐ Công ty CP Dược Hà Tĩnh
17 Đoàn Đình Duy Khương TGĐ điều hành Công ty CP Dược Hậu Giang
18 Nguyễn Bá Lai P.TGĐ Công ty CP dược phẩm Hà Tây
19 Đỗ Thị Nga TGĐ Công ty CP Dược Đồng Nai
20 Lê Văn Sơn Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha
21 Tô Hồng Thái CTHĐQT Công ty CP tập đoàn Merap
22 Trần Việt Trung TGĐ Công ty CP DP DL Pharmedic
23 Trần Tựu CTHĐQT Công ty CP DP Savi
24 Hàn Thị Khánh Vinh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC1
25 Phạm Thị Xuân Hương TGĐ Công ty CP DP OPC

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI KHÓA VI

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Bá Lai

Trưởng Ban kiểm tra

P.TGĐ Công ty CP dược phẩm Hà Tây

2

Đỗ Thị Nga

Phó trưởng ban kiểm tra

TGĐ Công ty CP Dược Đồng Nai

3

Lê Quốc Khánh

Ủy viên Ban kiểm tra

TGĐ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

 

GIỚI THIỆU

ĐIỀU LỆ

BAN CHẤP HÀNH

THỦ TỤC GIA NHẬP