HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
VIETNAM PHARMACEUTICAL COMPANIES ASSOCIATION – VNPCA
Trụ sở: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3 8465223   Fax: (84-24) 3 8465224

Email: office@vnpca.org.vn *  Website: www.vnpca.org.vn

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam là tổ chức tập hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dược tại Việt Nam tự nguyện tham gia và tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội.

Mục tiêu của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, giúp doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế; xây dựng ngành Dược Việt nam phát triển.

Đến nay Hiệp hội có hơn 200 doanh nghiệp Hội viên là những Doanh nghiệp SX, XNK, phân phối đảm nhận vai trò sản xuất, phân phối thuốc đáp ứng phần lớn về sản lượng thuốc trong nước phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và sự tự chủ về Y tế của quốc gia.

Các đơn vị trực thuộc:   

  •    Văn phòng Hiệp hội
  •    Ban Hội viên và Thông tin
  •    Ban Xúc tiến thương mại và Hợp tác quốc tế
  •    Ban Pháp chế
  •    Ban Khoa học và công nghệ
  •    5 khu vực trực thuộc trên toàn quốc

 

Ban chấp hành Điều lệ Thủ tục gia nhập