Cục QLD đang xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 07/2017/TT-BYT.

Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại thông tư 07/2017/TT-BYT (theo mẫu đính kèm)

Ý kiến góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 25/3/2024 (địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và gửi file soạn thảo qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn) để tổng hợp gửi Cục QLD.

CV đề nghị góp ý Thông tư 07.2017

Đề xuất sửa đổi, bổ sung TT 07.2017.TT-BYT

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *