Hiệp hội phối hợp cùng Pharma Group thu thập dữ liệu các doanh nghiệp hội viên để phục vụ nghiên cứu Báo cáo môi trường kinh doanh ngành Dược năm 2023. Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) là thước đo ý kiến và nhìn nhận về tình hình kinh doanh của các công ty dược phẩm đang hoạt động tại Việt Nam.
Toàn văn Báo cáo tham khảo tại:

Bản dịch Tiếng Việt: VIE – Báo cáo môi trường kinh doanh ngành dược H1 2023_R

Bản gốc Tiếng Anh: Pharma Sector Business Sentiment Report H1 2023_R

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *