Hồ sơ xin góp ý gồm có:

1. Dự thảo Tờ trình
2. Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)
3. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách
4. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hóa chất 2007
5. Bảng so sánh, đối chiếu giữa Luật cũ và dự thảo Luật (sửa đổi)

Toàn văn Dự thảo tại đường dẫn:

https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-luat-hoa-chat-sua-doi-6353

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý, ý kiến xin gửi về VP Hiệp hội trước ngày 09/04/2024 qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn (vui lòng gửi kèm bản soạn thảo để tiện tổng hợp)

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *