Trong những năm qua, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Đại sứ quán Iran tại Hà Nội trong việc trao đổi thông tin, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa ngành Dược phẩm hai nước. Báo cáo mới nhất của Iran đã cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về tiềm năng, thực tế và tương lai của ngành công nghiệp Dược phẩm Iran để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Toàn văn Báo cáo tham khảo tại:

Bản dịch Tiếng Việt:

Bản gốc Tiếng Anh: IRAN Pharmaceutical Industry Digital

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *