Ngày 16/4/204 Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 03/2024/TT-BYT ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU_GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế về chất lượng, giá, khả năng cung cấp.

Toàn văn thông tư đính kèm:

.03-tt-byt.signed

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *