Ngày 26/4/2024 Bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Toàn văn thông tư đính kèm:

VBDI_12089_6_Thongtu_1_26signed_240426_144510

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *