• Công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian qua đã được các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng, mở ra các cơ hội mới cho phát triển kinh tế – xã hội và đóng góp ngày càng hiệu quả, thực chất vào các thành tựu chung của đất nước.
  • Công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phải thực sự tạo đột phá với tinh thần “Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và quyết liệt trong hành động”
  • Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư) đồng thời phát huy các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi như cộng nghiệp bán dẫn, huydrogen, trí tuệ nhân tạo(AI)….

Toàn văn thông báo:

kết luận của TTCP

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *