Thực hiện các khuyến khích của Ban thư ký diễn đàn sáng kiến đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực dược của APEC về việc phổ biến tuyên truyền việc thực hành đạo đức kinh doanh theo nguyên tắc của Hiệp hội dựa trên nguyên tắc chung của APEC. Hiệp hội tiếp tục Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện quyết định số 69/QĐ-HHD ngày 15/8/2017 của Hiệp hội về việc thực hiện đạo đức kinh doanh theo nguyên tắc APEC.

Ngày 30/06/2023 Hiệp hội đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy đạo đức kinh doanh theo nguyên tắc của APEC” với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của các doanh nghiệp hội viên cùng với sự tham dự và có bài trình bày (trực tuyến) của Bà Adrienne Mendenhall Ban liên lạc các bên liên quan, Diễn đàn sáng kiến đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của APEC, với nội dung: Đầu tư thời gian và nguồn lực vào chương trình đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp – nền tảng cho phát triển bền vững.

– Lợi ích với cộng đồng xã hội khi doanh nghiệp thực hiện tuân thủ đạo đức kinh doanh: Đặt lợi ích của người bệnh làm trung tâm đem lại hiệu quả khám chữa bệnh tốt nhất cho người bệnh.

– Lợi ích doanh nghiệp:

+ Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và cạnh tranh công bằng, bình đẳng trong doanh nghiệp.

+ Tránh các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Nâng cao thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp tạo sự tin tưởng của người bệnh, cơ sở y tế và đối tác của doanh nghiệp.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo ra sự phát triển bền vững và thành công lâu dài cho doanh nghiệp.

  • Tham khảo chi tiết nguyên tắc tự nguyện về đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực dược của Hiệp hội tại website www. vnpca.org.vn
Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *