Hiệp hội xin gửi tới Quý doanh nghiệp thông tin về Diễn đàn “Nguyên tắc đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của APEC năm 2024” và mời doanh nghiệp tham gia.

*Thời gian: Ngày 17-18/9/2024
*Địa điểm: Lima, Peru.
APEC là một diễn đàn kinh tế khu vực, bao gồm 21 nền kinh tế. APEC hoạt động để tạo ra sự thịnh vượng hơn cho người dân trong khu vực bằng cách thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, toàn diện, bền vững, đổi mới và an toàn thông qua đẩy nhanh hội nhập kinh tế khu vực.
Diễn đàn “Nguyên tắc đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” là sáng kiến của APEC từ năm 2011 và được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường hành vi đạo đức và thúc đẩy một sân chơi bình đẳng trong lĩnh vực thiết bị y tế và dược phẩm, sinh học. Sáng kiến này cũng đóng vai trò là sáng kiến hành động tập thể lớn nhất trong khu vực nhằm củng cố đạo đức và tính liêm chính kinh doanh trong các hệ thống y tế. Hiệp hội là một thành viên tích cực tham gia các hoạt động của diễn đàn và cam kết khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ hoạt động này.
Diễn đàn năm 2024 sẽ được tổ chức gồm các phiên họp:
– Theo đuổi Văn hóa Đạo đức: Quan điểm về vai trò của việc xây dựng văn hóa đạo đức trong việc thúc đẩy tính liêm chính trong kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến y tế;
– Tăng cường đạo đức kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế: Công bố nghiên cứu mới nhất của Diễn đàn về các nội dung cụ thể liên quan đến sự tăng cường về đạo đức và tuân thủ nhằm mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho các doanh nghiệp lĩnh vực y tế;
– Nâng cao các khung đồng thuận: Hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của các khung đồng thuận cho đến nay thông qua việc khám phá các phương pháp thực hành tốt nhất và các tình huống cụ thể, tạo cơ hội cho người tham dự xây dựng năng lực bằng cách sử dụng Hướng dẫn về khuôn khổ đồng thuận được xuất bản gần đây;
– Các chiến lược của Chính phủ nhằm khuyến khích hành vi kinh doanh có đạo đức: Điểm nổi bật của các biện pháp tốt nhất và các phương pháp tiếp cận mới đối với các giải pháp mang tính khuyến khích trên toàn ngành nhằm đảm bảo tính liêm chính của doanh nghiệp;
– Thực hiện các Nguyên tắc của Kuala Lumpur và Mexico City: Xây dựng năng lực thực hiện và chia sẻ thực tiễn tốt nhất để thúc đẩy việc thực hiện cả hai Nguyên tắc cập nhật trong các quy tắc đạo đức của ngành.
Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp xem xét đăng ký tham dự Diễn đàn nêu trên trước ngày 12/7/2024. Thông tin chi tiết về Diễn đàn và đăng ký vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/4pmjamrs. Khi đăng ký với BTC Diễn đàn, đề nghị Doanh nghiệp cùng gửi thông tin người đăng ký tham dự cho Hiệp hội được biết để phối hợp.
Thông tin liên hệ:
Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam.
Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3 8465223 hoặc 0912133850, Email: office@vnpca.org.vn

Trở thành người đầu tiên đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *