Tên công ty:
Thai Nguyen Pharmaceutical and Medical Equipment Joint-stock company
Địa chỉ:
477 Luong Ngoc Quyen Str - Phan Dinh Phung Ward - Thai Nguyen City
Điện thoại:
84 0280 3854201
Fax:
84 0280 3854202
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Bui Van Man
Giới thiệu:

Manin products: Injectables, tablets.

Nguyên tắc đạo đức