Executive board
[12/10/2011 14:25:33]
     

 

  

Dr. Nguyen Van Tuu

Chairman

 

 

 

 

 

Pharmacist. Tran Duc Chinh

Vice Chairman Cum General Secretary

 

                    

      

 

 

 

Pharmacist Nguyen Quy Son

Vice Chairman

President

Vietnam Pharmaceutical Corporation

 

                      

     

 

 

Pharmacist Tran Thi Dao

Vice Chairman

General Director Imexpharm Pharmaceutical joint stock company

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ HH

1

Ông Nguyễn Văn Tựu

Tiến sĩ dược học, chuyên viên cao cấp của Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, nguyên  Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Chủ tịch HH

7

Ông Trần Đức Chính

Dược sĩ đại học, Phó Chủ nhiệm bộ môn khoa học chính trị - Trường đại học Dược Hà Nội; nguyên Trưởng phòng quản lý kinh doanh, nguyên Trưởng hòng thông tin quảng cáo, nguyên thư ký lĩnh vực chính sách Dược- Cục Quản lý Dược.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký

2

Ông Nguyễn Quý Sơn

Dược sĩ đại học, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa III.

Phó chủ tịch

3

Bà Trần Thị Đào

Dược sĩ đại học, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm, Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa III.

Phó chủ tịch

4

Ông Huỳnh Tấn Nam

Cử nhân kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pymepharco, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Phó chủ tịch

13

Ông Nguyễn Văn Dũng

Cử nhân kinh tế, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Armephaco

Phó chủ tịch

5

Ông Cáp Hữu Ánh

Dược sĩ đại học, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ dược phẩm 2/9, Phó Chủ tịch Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Trưởng ban kiểm tra

18

Bà Phan Thị Minh Tâm

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco- Tenamyd, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội khóa III.

Uỷ viên Ban thường vụ

6

Bà Trần Thị Thư

Dược sĩ đại học, Chánh Văn phòng Hiệp hội, nguyên Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Ủy viên

8

Bà Vũ Thị Thuận

Thạc sĩ dược khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khoá III.

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Doãn Liêm

Dược sĩ đại học, Giám đốc Công ty dược phẩm Trung ương I, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Bá Lai

Dược sĩ đại học, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Ủy viên

11

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Bác sĩ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Ủy viên

12

Ông Đinh Xuân Hấn

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Ủy viên

14

Ông Đoàn Văn Đồi

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT Công ty dược phẩm Nam Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III.

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Xuân Trang

Dược sĩ đại học, Giám đốc Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.

Ủy viên

16

Ông Văn Đăng Tường

Dược sĩ đại học, Phó Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc.

Ủy viên

17

Ông Phan Văn Ngọc

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình.

Ủy viên

19

Ông Nguyễn Quang Trị

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Danapha.

Ủy viên

20

Bà Phạm Thị Xuân Hương

Dược sĩ đại học, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladophar.

Ủy viên

21

Bà Huỳnh Thị Lan

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Mekophar, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội khóa III.

Ủy viên

22

Ông Nguyễn Chí Linh

Kỹ sư sinh hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm OPC.

Ủy viên

23

Ông Lê Văn Sơn

Dược sĩ đại học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty dược phẩm Trung ương II.

Ủy viên

24

Ông Nguyễn Văn Phước

Dược sĩ đại học, Giám đốc Công ty cổ phần dược Đồng Nai.

Ủy viên

25

Ông Nguyễn Thành Bổn

Cử nhân kinh tế, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Minh Hải.

Ủy viên

 

 

Newsletter

Sign up to receive information periodically