Tên công ty:
Nghe An Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company
Địa chỉ:
16 Nguyen Thi Minh Khai Str - Vinh City - Nghe An Province.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Chairman: Pharm.Huynh Dao Lan. General Director: Nguyen Van Thao
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức