Tên công ty:
Domesco Medical Import Corporation
Địa chỉ:
66, 30 Str - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Chairman, General Director: Pharm. Huynh Trung Chanh
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức