Tên công ty:
Binh Nguyen Pharmaceutical Company, Ltd.
Địa chỉ:
No 29, 3/2 Str - Hung Loi Ward - Ninh Kieu Dist - Can Tho City.
Điện thoại:
84 (08 3 8447829 - 08 38447834)
Fax:
84 08 3 8447834
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm. Do Vu Tri
Giới thiệu:

Main activities: Wholesale and retail of treatment drugs, common medical devices, manufacture of external drugs 

Nguyên tắc đạo đức