Tên công ty:
Công ty TNHH NIPRO Pharma Việt Nam
Địa chỉ:
Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải phòng
Điện thoại:
031 383 2000
Fax:
031 383 2005
Email:
Website:
Người đại diện:
Ông Satoshi Kawamura - Tổng giám đốc

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu Nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh dược phẩm; Nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế

Các sản phẩm chính: Túi dịch truyền, ống thuốc tiêm, lọ thuốc tiêm, thuốc uống và cao dán

Newsletter

Sign up to receive information periodically