Hiệp hội nhận được công văn số 12705/QLD-KD ngày 6/8/2013 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo 5 thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Trung tâm phân phối thuốc. (nội dung dự thảo có trong mục Dự thảo trên website của Hiệp hội)

   Đề nghị các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu cho ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo thông tư nêu trên. Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam theo địa chỉ 138B Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc bằng email địa chỉ: office@vnpca.org.vn trước ngày 30/08/2013.

    Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kịp thời giải quyết trước mắt các bất cập trong quá trình triển khai Thông tư 22 và phù hợp với cam kết trong khối ASEAN. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Ban soạn thảo, Cục quản lý Dược đã hoàn chỉnh Dự thảo sửa đổi Thông tư số 22/2009/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc(Nội dung dự thảo có trên website của Hiệp hội địa chỉ www.vnpca.org.vn trong mục Dự thảo).

     Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo, có ý kiến góp ý xin gửi về Cục Quản lý và văn phòng Hiệp hội trước ngày 15/08/2013 theo địa chỉ: Cục Quản lý Dược(Phòng đăng ký thuốc), 138A Giảng Võ, Ba đình, Hà Nội. Điện thoại: 0438230794;0437368258, Email: dangkythuocqld@gmail.com. Văn phòng Hiệp Hội doanh nghiệp Dược Việt nam, 138B Giảng Võ, Ba đình, Hà Nội. Điện thoại: 0438465223, Email: office@vnpca.org.vn.

   Trong hai ngày 20 và 21 tháng 06 tại thành phố Đà nẵng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA) đã phối hợp với tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cục Quản lý dược Bộ Y tế (DAV) tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình hợp tác giữa WHO và VNPCA về hoạt động đảm bảo toàn diện chất lượng thuốc tại Việt Nam và Hội thảo chuyên đề về đăng ký thuốc và đấu thầu thuốc.

   Vừa qua Bộ Công Thương đã quyết định phê duyệt và ban hành danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2012-2013.

   Đây là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2004 nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh cũng như uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam đến các đối tác, tổ chức nước ngoài.

   Trong danh sách năm nay, lĩnh vực dược và thiết bị Y tế có 10 đơn vị trong đó có 8 đơn vị là các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 139 theo các quyết định 67;68;69;70/QĐ-QLD ký ngày 01/04/2013.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài đợt 81 theo các quyết định 63;64;65;66/QĐ-QLD ký ngày 01/04/2013.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

   Hiệp hội nhận được công văn số 5414/QLD-VP của Cục quản lý Dược về việc tham dự cuộc họp nhóm công tác về dược phẩm (ACCSQ.PPWG) lần thứ 20. Hiệp hội xin thông báo để các DN nghiên cứu, xem xét đề cử cán bộ tham dự nếu có nhu cầu, nội dung như sau:

   Hiệp hội DN Dược Việt Nam nhận được công văn số 0361/PTM-VBF của Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam(VCCI) về việc xuất bản kỷ yếu nhân dịp 50 thành lập VCCI và đề nghị Hiệp hội hợp tác cung cấp thông tin, hình ảnh để xây dựng ấn phẩm.

   Hiệp hội nhận được công văn số 4297/QLD-CL về việc góp ý Dự thảo TCVN-52 chuyên luận bổ sung Dược điển VN 4.

   Nội dung bản dự thảo 52 TCVN-Chuyên luận Dược điển Việt Nam IV trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ www.dav.gov.vn tại thư mục Dự thảo bổ sung DĐVN 4.

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu bản dự thảo để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Chuyên luận Dược điển Việt Nam thực thi trong quá trình áp dụng. Ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản hoặc thư điện tử về Cục Quản lý dược(email:pplcl.qld@gmail.com) và gửi một bản về cho Hiệp hội để tập hợp ý kiến(email:office@vnpca.org.vn) trước ngày 12/04/2013.

1. Tiếp theo Chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường hiệu quả và công tác thẩm định cấp số đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc, Ngày 22/02/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai chỉ thị này. Trong Chỉ thị quy định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến và mõi 3 tháng một lần các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong công tác đăng ký lưu hành thuốc.