Với xu thế hội nhập quốc tế, và cũng đồng hành với quá trình chuẩn bị của Bộ Y tế Việt Nam hướng tới trở thành thành viên mới của PIC/S, trong năm qua các doanh nghiệp dược Việt Nam đang nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng sản xuất dược phẩm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

   Trong bối cảnh đó, GMP EU nổi lên như một mục tiêu phấn đấu mà không ít các doanh nghiệp hiện nay đang xây dựng kế hoạch hướng tới với nhiều tham vọng. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng dũng cảm và đáng khích lệ.

   Ngày 19.5.2018 Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH Hiệp hội mở rộng lần thứ 5 khóa V “Tọa Đàm giữa BCH và Lãnh đạo Cục QLD về các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy hoạt động SXKD của Doanh nghiệp dược”

   Tham dự hội nghị có 25 đồng chí ủy viên BCH Hiệp hội cùng đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội; Ông Vũ Tuấn Cường: Cục trưởng Cục QLD, Ông Nguyễn Đăng Lâm: TP.Quản lý Giá, Ông Lê Huy Hùng: TP.Đăng ký thuốc, Ông Phan Công Chiến: TP.Kinh doanh, Ông Nguyễn Tuấn Anh: Phòng Đăng ký thuốc

 Ngày 07 tháng 5 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 1892/BYT-QLD ngày 09/4/2018 của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2016/TT-BYT.

Click vào đây  để tải về kết quả 04 gói thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm (2018)

Click vào đây để tải về kết quả đấu thầu từ tháng 9-12/2017 do BHXH Việt Nam tổ chức

Ngày 26/02/2018 Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam (Hiệp hội) nhận được công văn số 901/BYT-QLD của Cục Quản lý Dược đề nghị Hiệp hội nghiên cứu, góp ý cho dự thảo thông tư  thay thế thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế “ Quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập” (dự thảo thông tư ).

Ngày 5/3/2018 Hiệp hội đã có công văn góp ý gửi Cục QLD

Ngày 9/2/2018 Cục Quản Lý Dược - Bộ Y tế đăng "Dự thảo thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở Y tế công lập" lên website http://www.dav.gov.vn/?action=detail&newsid=1887&type=3 của Cục Quản lý Dược để xin ý kiến đóng góp.

Ngày 23 tháng 01 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Công văn số 473/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo nội dung hướng dẫn chi tiết hoạt động của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm tại Việt Nam và hoạt động của cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu bởi các cơ sở nhập khẩu không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Ngày 10 tháng 1 năm 2018 Hiệp hội đã có công văn góp ý dự thảo thông tư thay thế thông tư 11/2016/TT-BYT “Quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập”

(Công văn và nội dung góp ý chi tiết đính kèm)

Ngày 25/12/2017, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố Top 10 Công ty dược Việt Nam uy tín năm 2017.

Uy tín của các công ty dược được xây dựng dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành, cụ thể bao gồm: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát chuyên gia trong ngành dược; Khảo sát dược sỹ/hiệu thuốc và Khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 12/2017 về quy mô vốn, thị trường, lao động, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2017…

Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Để nghị các doanh nghiệp nghiên cứu có ý kiến góp ý gửi về Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) trước ngày 8/2/2018 Địa chỉ: 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội SĐT: 024.62732347 và gửi 1 bản về Hiệp hội địa chỉ: 12 Ngô Tất tố, đống đa, Hà Nội. 

Xem Dự thảo: tại đây