Hiện Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đang xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập để hoàn thiện nội dung chuẩn bị ban hành.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý, xin gửi trực tiếp về Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế theo địa chỉ: 138A Giảng võ, Ba đình, Hà Nội, email: quanlygiathuoc@gmail.com và gưi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội; email: office@vnpca.org.vn để tổng hợp trước thứ 4 ngày 8/08/2018.

Click vào đây để tải về

Hiệp hội nhận được công văn số 2243 đề ngày 23/7/2018 của Bộ Khoa học và công nghệ, đề nghị Hiệp hội góp ý Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ đến năm 2025.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nếu có ý kiến góp ý xin gửi về Bộ khoa học và công nghệ(Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, địa chỉ: số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà nội; điện thoại: 024 22423403; email: csdm@most.gov.vn) và gửi về Hiệp hội(12 Ngô Tất tố, đống đa, HN; điện thoại: 024 38465223; email: office@vnpca.org.vn) trước ngày 8/8/2018 để tổng hợp

Click vào đây để tải về toàn văn dự thảo

Hiện Cục QLD đang xin ý kiến dự thảo quy định việc đăng ký thuốc(bản dự thảo 8). Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, mọi góp ý xin gửi về Cục QLD trước ngày 20/7/2018, địa chỉ: 138A giảng võ, Ba Đình, Hà nội, điện thoại: 02438230794, email: dangkythuocqld@gmail.com

Click vào đây để dowload dự thảo

Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đang xin ý kiến lần cuối góp ý xây dựng 02 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Dược: Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP), Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP)

Dự thảo cuối của 02 Thông tư nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược: http://dav.gov.vn > mục Dự thảo văn bản QPPL> mục Dự thảo VB QPPL về QLCL > mục Xin góp ý 02 Thông tư (đăng tải ngày 12/7/2018).

Đề nghị các Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu, gửi ý kiến phản hồi sớm về Văn phòng Hiệp hội. Mọi góp ý của các Doanh nghiệp xin gửi về Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, 12 Ngô Tất Tố, P Văn Miếu, Đống Đa, HN,  Email:office@vnpca.org.vn trước ngày 20/7/2018 để Hiệp hội tổng hợp và gửi Cơ quan quản lý, đồng thời Doanh nghiệp gửi ý kiến về địa chỉ email của CQLD:quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn.

   Với xu thế hội nhập quốc tế, và cũng đồng hành với quá trình chuẩn bị của Bộ Y tế Việt Nam hướng tới trở thành thành viên mới của PIC/S, trong năm qua các doanh nghiệp dược Việt Nam đang nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng sản xuất dược phẩm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

   Trong bối cảnh đó, GMP EU nổi lên như một mục tiêu phấn đấu mà không ít các doanh nghiệp hiện nay đang xây dựng kế hoạch hướng tới với nhiều tham vọng. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng dũng cảm và đáng khích lệ.

   Ngày 19.5.2018 Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH Hiệp hội mở rộng lần thứ 5 khóa V “Tọa Đàm giữa BCH và Lãnh đạo Cục QLD về các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy hoạt động SXKD của Doanh nghiệp dược”

   Tham dự hội nghị có 25 đồng chí ủy viên BCH Hiệp hội cùng đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội; Ông Vũ Tuấn Cường: Cục trưởng Cục QLD, Ông Nguyễn Đăng Lâm: TP.Quản lý Giá, Ông Lê Huy Hùng: TP.Đăng ký thuốc, Ông Phan Công Chiến: TP.Kinh doanh, Ông Nguyễn Tuấn Anh: Phòng Đăng ký thuốc

 Ngày 07 tháng 5 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 1892/BYT-QLD ngày 09/4/2018 của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2016/TT-BYT.

Click vào đây  để tải về kết quả 04 gói thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm (2018)

Click vào đây để tải về kết quả đấu thầu từ tháng 9-12/2017 do BHXH Việt Nam tổ chức

Ngày 26/02/2018 Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam (Hiệp hội) nhận được công văn số 901/BYT-QLD của Cục Quản lý Dược đề nghị Hiệp hội nghiên cứu, góp ý cho dự thảo thông tư  thay thế thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế “ Quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập” (dự thảo thông tư ).

Ngày 5/3/2018 Hiệp hội đã có công văn góp ý gửi Cục QLD

Ngày 9/2/2018 Cục Quản Lý Dược - Bộ Y tế đăng "Dự thảo thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở Y tế công lập" lên website http://www.dav.gov.vn/?action=detail&newsid=1887&type=3 của Cục Quản lý Dược để xin ý kiến đóng góp.