Theo thông báo tại công văn số 9220/QLD-ĐK của Cục QLD:

1. Kể từ ngày 15/6/2019, Cục QLD đã hoàn thành và đưa vào vận hành công cụ trực tuyến Duy trì hiệu lực 12 tháng giấy đăng ký lưu hành(TT-88)

2. Kể từ ngày 15/7/2019 Cục QLD sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành hoàn toàn qua công cụ trực tuyến.

3. Cơ sở đã nộp văn bản đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành trực tiếp tại Cục QLD trước ngày 15/7/2019, các cơ sở phải thực hiện việc cập nhật lại đơn đề nghị duy trì bằng công cụ trực tuyến.

(Cụ thể hướng dẫn xem tại tài liệu đính kèm)

Ngày 20/3/2019, Cục Quản lý Dược có công văn số 3583/QLD-GT thông báo các đơn vị về việc Cục QLD triển khai hệ thống dịch vụ công cấp độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 để tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc nước ngoài và thuốc sản xuất trong nước; Tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc nước ngoài; Tiếp nhận hồ sơ thay đổi, bổ sung thông tin đối với thuốc đã kê khai, kê khai lại.

Sau quá trình triển khai song song hai hình thức: hồ sơ trực tuyến và hồ sơ bản giấy, cục QLD thông báo tới các đơn vị như sau:

1. Kể từ ngày 1/5/2019, sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cục QLD công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc trên cổng thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/congbogiathuoc/index

2. Thông tin giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai được công bố tại địa chỉ trên và thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại tại file công bố cũ đang có trên trang thông tin điện tử của Cục có giá trị pháp lý như nhau.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và cho các cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thực hiện thủ tục để nghị đính chính thông tin thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN. Cục QLD triển khai thí điểm công cụ trực tuyến đề nghị đính chính thông tin trong quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc hồ sơ đăng ký thuốc bắt đầu từ 10/4/2019 đến 10/07/2019. Trong thời gian này doanh nghiệp nộp hồ sơ đính chính bằng văn bản đồng thời với hình thức trực tuyến. Sau ngày 10/7/2019 sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ đính chính bằng bản giấy.

Để thực hiện doanh nghiệp cần tạo tài khoản trực tuyến trước 1/6/2019 tại địa chỉ: http://dichvucong.dav.gov.vn mục đăng ký thuốc

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Cục QLD để giải quyết kịp thời hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng đăng ký thuốc(Ông Nguyễn Chiến Binh, ĐT: 0913035334)

Tiếp tục chương trình xét chọn doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ra công văn Số 842/BHXH-DVT thông báo về việc Thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn số 7740/BYT-QLD của Bộ Y tế.

Ngày 27/02/2019 Cục Quản lý Dược đã ban hành danh mục 1064 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 164

Chi tiết tại đây

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế, nhằm mục tiêu sử dụng thuốc an toàn hiệu quả. Cục Quản lý dược thông báo về việc xem xét yêu cầu xuất xứ công thức đối với thuốc Generic.

Ngày 08 tháng 12 tại TP.Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể Doanh nghiệp hội viên 2018.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam; Nghị quyết lần thứ 5 của Ban chấp hành Hiệp hội ngày 19 tháng 5 năm 2018. Hiệp hội tổ chức Hội nghị toàn thể Doanh nghiệp Hội viên năm 2018

Thời gian:  Ngày 07 - 08 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Trần - Viễn Đông, 15 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Đính kèm:

1. Giấy mời dự hội nghị

2. Dự kiến chương trình

3. Phiếu đăng ký tham dự

4. CV và mẫu báo cáo kqsxkd của doanh nghiệp

Để có thông tin, số liệu về kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hội viên, chuẩn bị cho báo cáo năm 2018, Hiệp hội đề nghị các Doanh nghiệp Hội viên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gửi về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý; đồng thời để BCH Hiệp hội phân tích đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội, đưa ra phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Báo cáo xin gửi về văn phòng Hiệp hội trước ngày 15 tháng 11 năm 2018 qua đường bưu điện / Email theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024 3 8465223 ;       Fax: 024 38465224;      Email: office@vnpca.org.vn

(Công văn số 56/HHD và mẫu báo cáo đính kèm)