Công ty TNHH phát triển Thương mại An Phú , chuyên cung ứng các loại màng PVC , PVDC , màng Nhôm và các loại vỏ nang cứng cho Sản xuất Dược phẩm , có trụ sở tại Hà nội.

    Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long, một Công ty chuyên cung cấp các thiết bị tiên tiến cho Công nghiệp , trong đó có Công nghiệp Dược phẩm

       Hôm qua (15/7), Bộ Y tế và Bộ Công thương có cuộc họp nhằm đẩy mạnh phát triển Công nghiệp Dược và triển khai các biện pháp bình ổn thị trường Dược phẩm Việt nam.

  Giấy phép lưu hành sản phẩm cho 568 tên thuỗc nước ngoài (đợt 59), 423 và 156 tên thuốc sản xuất trong nước của đợt 109 , 110 đã hoàn tất và được chuyển về Văn phòng Hiệp hội

       Do các thành viên HĐQT cũ của TCT đã hết nhiệm kỳ và không đáp ứng yêu cầu về tuổi theo quy định , Bộ Y tế đã chỉ đạo Tổng công ty kiện toàn lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

    Với mong muốn được phục vụ , cung cấp sản phẩm cho các Doanh nghiệp Dược , Công ty Cổ phần Bao bì TiTi tự giới thiệu về mình

    Là một trong 4 Thành phố được Bộ Y tế chọn thí điểm triển khai áp dụng "Thực hành tốt Nhà thuốc" (GPP) , đến nay, TP Đà nẵng chỉ mới có 3 cơ sở đăng ký kiểm tra công nhận GPP trong tổng số 502 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn Thành phố.

    Giải thưởng WIPO là giải thưởng của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới thuộc Liên hợp quốc trao tặng cho các Doanh nghiệp có sử dụng sáng kiến sáng tạo , tận dụng hệ thống Sở hữu trí tuệ trong chiến lược sản xuất và phát triển của mình

    Hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ 01/7/2007, ngày 10 tháng 5 năm 2008, Công ty CPDP TW1- PHARBACO đã họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất để đánh giá kết quả hoạt động của năm Tài chính đầu tiên (01/7/2007 - 31/12/2007) và quyết định Phương hướng hoạt động năm 2008

      Ngày 15 tháng 4 năm 2008 , tại Hà nội , Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng III và Kỷ niệm 15 năm Ngày tuyền thống của Tập đoàn (12/4/1993 - 12/4/2008)