Trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 12 năm 2007, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã họp xét, thẩm định và ra Nghị quyết công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2007

  Xử lý chất thải rắn y tế đang là một vấn đề rất bức xúc của Ngành Y tế Bình định nói riêng và của cả nước nói chung. Trong hành trình đi tìm giải pháp, CÔNG TY DƯỢC - TBYT BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) đã chế tạo thành công lò đốt rác Y tế BDF-LDR 30. Thiết bị này là một giải pháp góp phần xử lý rác thải một cách hiệu quả và an toàn cho ngành Y tế

    Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP,quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp, đã được ban hành và có hiệu lực (toàn văn đã được đưa ngày 7/12/2007, ở mục Văn bản mới)