Hiện nay, Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ kế hoạch đầu tư đang phối hợp với Tổ chức huấn luyện doanh nghiệp quốc tế ActionCoarch(IBC) triển khai thí điểm chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên internet.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể tự đánh giá tổng quan những vấn đề quan trọng, cốt lõi để phản ánh năng lực nội tại, qua đó giúp chủ doanh nghiệp nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu cần cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các DN tham gia Chương trình cũng sẽ được các chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp đưa ra các tư vấn, hỗ trợ đối với các vấn đề doanh nghiệp gặp phải.

Bộ Trưởng Bộ Công Thương vừa ký Ban hành quyết định về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018.

Đối với ngành hàng Dược và thiết bị y tế để đạt danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, các doanh nghiệp phải có kim ngạch xuất khẩu tối thiểu là 1.100.000(USD), hoàn thành các nghĩa vụ Hải quan, thuế, môi trường...và một số thành tích khác.

Các doanh nghiệp đạt doanh nghiệp xuất khẩu uy tín sẽ được hỗ trợ trong các hoạt động: thông tin quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm; ưu tiên tham gia trong các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ; tham gia miễn phí các khóa đào tạo tập huấn/phổ biến thông tin thị trường, các hiệp định thương mại tự do song phương đa phương do BCT tổ chức.....

Có 4 doanh nghiệp hội viên Hiệp hội đạt doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2018 trong tổng số 6 doanh nghiệp lĩnh vực Dược/thiết bị y tế:

1. Công ty TNHH liên doanh Stada - Việt Nam

2. Công ty CP Dược Danapha

3. Công ty CP Dược Hậu Giang

4. Công CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện sáng kiến sau 6 năm triển khai thực hiện: Kể từ khi sáng kiến xây dựng và thực hiện nguyên tắc đạo đức trong lĩnh vực dược phẩm sinh học được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên APEC vào tháng 9 năm 2010. Từ năm 2012 – 2018, Diễn đàn đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC  đã được tổ chức hàng năm với rất nhiều các buổi đào tạo cho hơn 1500 đại diện từ các đơn vị, Hiệp hội. Đã có hàng chục Hiệp hội trong lĩnh vực dược phẩm ở các quốc gia trong khu vực bắt đầu xây dựng một nguyên tắc đạo đức của riêng mình dựa trên Bản nguyên tắc đạo đức kinh doanh được xây dựng đầu tiên tại Mexico năm 2011. Đã có 9 quốc gia ký cam kết chung về hoạt động liêm chính và minh bạch trong ngành giữa các Hiệp hội liên quan, chuyên viên y tế, tổ chức đại diện cho bệnh nhân, và cơ quan ban ngành thuộc chính phủ( Mexico Canada, Chile, China, Japan, Mexico, Peru, Philippines, và Việt Nam).

Ngày 11/9/2019, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài gòn – SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm chuyên ngành Y Dược Việt Nam 2019 và Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 14 - PHARMED & HEALTHCARE, do Công ty CP ADPEX, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung Ương, Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam phối hợp cùng tổ chức dưới sự Dưới sự ủng hộ của Bộ Y tế

Trong khuôn khổ Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 14 - Pharmedi 2019 diễn ra từ ngày 11-14/9/2019 tại tòa nhà SCC-799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM do Công ty CP ADPEX phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức; Hiệp hội phối hợp với Cục Quản lý dược tổ chức Hội thảo “cập nhật các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực Dược”

Thực hiện Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dich vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc, Cục quản lý Dược thông báo về việc công bố nguyên liệu làm thuốc bẳng hình thức trực tuyến.

Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN(ABA) là giải thưởng uy tín ở cấp khu vực ASEAN được hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN(ASEAN BAC) tổ chức hàng năm kể từ 2007. Với 12 năm triển khai và hoạt động, giải thưởng ABA đã mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp khẳng định vị thế, uy tín, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, cũng như nâng cao thương hiệu trong toàn khu vực ASEAN và tầm quốc tế.

Giải thưởng ABA 2019 được nước chủ nhà Thái Lan tổ chức sẽ dành cho tất cả các loại hình doanh nghiệp có ít nhất 03 năm hoạt động.

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thông thoáng cho Doanh nghiệp, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật Dược.

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 11597/QLD-KD ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Cục quản lý Dược về việc đề cử doanh nhân tham gia bình xét danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2019  theo đề nghị tại công văn số 1265/PTM-TĐKT ngày 06/6/2019 của Phòng Thương mại cà Công nhiệp Việt Nam.

Thực hiện văn bản số 2880/VPCP-TCCV ngày 31/2/2019 của văn phòng chính phủ về việc tổ chức giải thưởng "Ngôi sao thuốc Việt" và quyết định số 3441/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" giai đoạn II, Bộ Y tế tổ chức bình chọn và trao tặng giải thưởng "Ngội sao thuốc Việt" lần thứ 2 năm 2019 cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc và các thuốc sản xuất trong nước.