Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội chợ Asean-Trung quốc(caexpo) lần thứ 12 và thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 17-20/9/2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam(VCCI) sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Phó thủ tướng đi tham dự Hội chợ Caexpo và thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 16-20/9/2015. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó thủ tướng sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại 02 Diễn đàn doanh nghiệp song phương tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây và thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

   Trong các ngày từ 19 - 20/08/2015 tại Manila, Philippines đã diễn ra diễn đàn đạo đức kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ các nền kinh tế APEC năm 2015. Tham dự Hội nghị có 286 đại biểu đại diện cho 16 nước và nền kinh tế khối APEC. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội, đại diện doanh nghiệp hội viên Hiệp hội đã tham dự diễn đàn này.

   Đây là hội nghị thường niên kể từ năm 2010 tại hội nghị Bộ trưởng (bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng thương mại) các nước thành viên APEC đã đưa ra sáng kiến xây dựng và đưa vào thực hiện các Nguyên tắc tự nguyện về đạo đức ở tất cả các nước thành viên APEC trong các lĩnh vực: Trang thiết bị y tế; Dược phẩm sinh học và Xây dựng.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài đợt 90 theo các quyết định số 270,271,272,273,274,275/QLD-ĐK ngày 26/05/2015 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận (Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Q.Đống Đa, Hà Nội).

   Hiện Ban soạn thảo thông tư liên tịch Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế đã có bản dự thảo ngày 14 tháng 07. Dự thảo này có một số thay đổi so với bản Dự thảo trước đó ngày 6/7.

   Theo kế hoạch, Ban soạn thảo sẽ có văn bản đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định và cho ý kiến chính thức về dự thảo này và trình Bộ trưởng chủ trì một buổi hội thảo tại Hà Nội để giới thiệu Dự thảo với các cơ quan/đơn vị/địa phương/doanh nghiệp trước cuối tháng 7/2015.

   Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu bản Dự thảo mới nhất(đính kèm). Có ý kiến đóng góp xin gửi về Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam theo địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.

   Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014, về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015" Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong đó có việc tổng hợp các khó khăn vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này.

 

   Trong các ngày từ 7-9/07/2015 tại Khách sạn Nikko, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp dược việt nam phối hợp với Chương trình Tăng Cường Chất Lượng Thuốc (PQM) của Hội Đồng Dược Điển Hoa Kỳ (USP) tổ chức hội thảo tập huấn về Thực Hành Tốt sản xuất thuốc (GMP) cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc Methadone và Điều trị HIV/AIDS (ARVs).

Trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

Ngày 10 tháng 07 năm 2015 tại khách sạn Novotel Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Phần mềm Epicor được sự ủng hộ của Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Đầu tư cho giải pháp ERP là lựa chọn đúng đắn đối với các nhà sản xuất dược phẩm và hóa chất tại Việt Nam”.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong  nước đợt 150 theo các quyết định số 263,264,265,266,267,268,269/QD-QLD ngày 26/05/2015 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận(Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Q.Đống Đa, Hà Nội).

   Ngày 23/6/2015 Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam có công văn số 1409/PTM-VPHH gửi Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam về việc đề nghị hiệp hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của doanh nghiệp hội viên phát sinh trong tháng gửi về Văn phòng Công tác hiệp hội/VCCI bằng cả hai đường bưu điện và email(file word) trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp  báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 “ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015”

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động  sản xuất kinh doanh của đơn vị gửi ý kiến về văn phòng Hiệp hội trước ngày 25 hàng tháng (theo biểu mẫu gửi kèm) để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài đợt 89 (hiệu lực 2 năm) theo các quyết định số 83, 84,85,86/QĐ-QLD ngày 09/02/2015 của Cục Quản lý Dược và VXSP đợt 27 theo quyết định số 217/QĐ-QLD ngày 21/04/2015.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận(Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Q.Đống Đa, Hà Nội).