Xin ý kiến góp ý về việc mở rộng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung Quốc gia và Danh mục thuốc đàm phán giá
[24/10/2018 11:19:06]

Ngày 4  tháng 10 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 1340/QLD-GT Của Cục quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý của Doanh nghiệp về việc mở rộng Danh mục thuốc Đấu thầu tập trung Quốc gia và Danh mục thuốc đàm phán giá.

Trên cơ sở các tiêu chí xây dựng các danh mục thuốc được quy định tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 09/TT-BYT ngày 05/5/2016 và đề nghị của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc bổ sung thuốc vào danh mục thuốc đấu thầu tập trung & Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá, Hiệp hội đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung Quốc gia (Phụ lục 1) và Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá tại (Phục lục 2).

Để có cơ sở cho các DN góp ý cho các Danh mục trên, Hiệp hội xin gửi kèm Bảng thuyết minh của Trung tâm mua sắm tập trung Quốc gia tổng hợp, phân tích và nêu lý do bổ sung một số thuốc vào 2 danh mục trên (Phụ lục 3) kèm theo.

Do thời gian góp ý gấp để có thông tin gửi cho Cục quản lý Dược tổng hợp gửi Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, đề nghị Doanh nghiệp gửi góp ý trực tiếp qua đường văn bản theo địa chỉ: Cục Quản lý Dược – 138A Giảng Võ- Ba Đình – Hà Nội, email:quanlygiathuoc@gmail.com và gửi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội; email: office@vnpca.org.vn để tổng hợp trước  ngày 8/10/2018.