Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ đến năm 2025
[25/07/2018 14:37:11]

Hiệp hội nhận được công văn số 2243 đề ngày 23/7/2018 của Bộ Khoa học và công nghệ, đề nghị Hiệp hội góp ý Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ đến năm 2025.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nếu có ý kiến góp ý xin gửi về Bộ khoa học và công nghệ(Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, địa chỉ: số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà nội; điện thoại: 024 22423403; email: csdm@most.gov.vn) và gửi về Hiệp hội(12 Ngô Tất tố, đống đa, HN; điện thoại: 024 38465223; email: office@vnpca.org.vn) trước ngày 8/8/2018 để tổng hợp

Click vào đây để tải về toàn văn dự thảo