Xin ý kiến góp ý DT TT thay thế thông tư 65/2017/TT-BTC và TT 09/2019/TT-BTC
[08/02/2022 14:06:01]

Bộ Tài Chính đang tiến hành lấy ý kiến góp ý DT TT thay thế thông tư 65/2017/TT-BTC vv ban hành danh mục hàng hóa XNK VN và thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC 

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 16/2/2022 để Hiệp hội tập hợp gửi Bộ Tài Chính theo địa chỉ 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.

DN xem DT tại địa chỉ: https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=2&aid=164305&cid=36