Xin ý kiến góp ý DT TT sửa đổi TT 01/2018/TT-BYT
[08/02/2022 14:18:13]

Cục QLD đang tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo TT sửa đổi thông tư 01/2018/TT-BYT của BT Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 16/2/2022 để Hiệp hội tập hợp gửi Cục QLD theo địa chỉ 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.

(Công văn và DT đính kèm)