Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018
[06/05/2019 09:11:39]

Tiếp tục chương trình xét chọn doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Hiệp hội xin thông báo tới Doanh nghiệp Chương trình xét chọn DNXKUT năm 2018, các DN đạt tiêu chí kim ngạch xuất khẩu tối thiểu năm 2018 đối với ngành hàng Dược TBYT là 1.100.000 USD và đáp ứng các tiêu chí xét chọn quy định trong QĐ số 911/QĐ-BCT về quy tắc xét chọn DNXKUT (đính kèm) thì đủ điều kiện nộp hồ sơ xét chọn.

Mọi thông tin chi tiết file đính kèm