"Xếp hạng doanh nghiệp Bền vững 2016"
[24/05/2016 10:49:21]

   Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam nhận được công văn số 0979/PTM-PTMV ngày 04/05/2016 của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam(VCCI) về việc đề nghị Hiệp hội thông tin chương trình “Xếp hạng doanh nghiệp Bền vững 2016” tới các doanh nghiệp hội viên và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia.

   Hiệp hội nhận thấy đây là một chương trình hữu ích để đánh giá chỉ số phát triển của doanh nghiệp trên cả ba lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội hướng tới một thế giới hội nhập và phát triển bền vững hơn vào năm 2030.

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu công văn của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam(gửi đính kèm) và đăng ký tham gia chương trình này.