Vụ Bảo hiểm y tế, Cục khoa học công nghệ và đào tạo trả lời kiến nghị của Hiệp hội
[19/08/2019 10:49:23]

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục QLD đã có công văn gửi các Vụ, Cục có liên quan để trả lời theo thẩm quyền các kiến nghị của Hiệp hội tại buổi"Tọa đàm giữa BCH Hiệp hội và lãnh đạo Bộ Y tế, Cục QLD"

Vụ bảo hiểm y tế đã có công văn số 280/BH và Cục khoa học công nghệ đào tạo đã có công văn số 744/K2DT-VP để trả lời các kiến nghị cùa Hiệp hội theo thẩm quyền.

Tham khảo các công văn chi tiết tại đây