Triệu tập Đại hội Hiệp hội khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027
[19/05/2022 09:47:24]

Thực hiện Nghị quyết số 13/HHD - NQ hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13 khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 của Hiệp hội về công tác tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027,

Ban chấp hành Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 triệu tập doanh nghiệp hội viên tham dự Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Thời gian:    7h30’- 12h30' ngày 14 tháng 06 năm 2022. 

Địa điểm:     Khách sạn Fortuna,6B đường Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Hình thức tổ chức: Đại hội toàn thể các Doanh nghiệp hội viên

Thành phần:

-         Đại biểu chính thức: Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên(Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc);

-         Khách mời: Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Đại diện Bộ Nội vụ, Đại diện lãnh đạo VCCI và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nội dung:

-         Thông qua các văn kiện Đại hội:

  • Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027;
  • Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021,
  • Báo cáo của Ban kiểm tra về việc kiểm tra hoạt động Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021,

 

  • Báo cáo tài chính Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021

-         Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

-         Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động Hiệp Hội.

Tài liệu:

-         Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027.

-         Dự kiến chương trình Đại hội.