Triển khai công cụ công bố nguyên liệu làm thuốc bằng hình thức trực tuyến
[22/08/2019 11:09:05]

Thực hiện Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dich vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc, Cục quản lý Dược thông báo về việc công bố nguyên liệu làm thuốc bẳng hình thức trực tuyến.

Thông tin cụ thể trong file đính kèm.