Tình hình thị trường dược phẩm từ 20/05/2010 đến 20/06/2011
[23/06/2011 09:49:07]

     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều giữ được giá ổn định.

     Một số nguyên liệu kháng sinh, hạ sốt, chống viêm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ giá ổn định, giá một số mặt hàng nguyên liệu như Vitamin C, Paracetamol tăng đáng kể.

     Cụ thể xem file đính kèm