Thực hiện các quy định về giá đối với thuốc thuộc danh mục thuốc sx trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
[03/02/2021 09:55:08]

Cục QLD vừa có công văn số 221/QLD-GT gửi các Sở Y tế, Bệnh viện, trung tâm mua sắm tập trung quốc gia về việc Thực hiện các quy định về giá đối với thuốc thuộc danh mục thuốc sx trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

Theo đó Cục QLD đề nghị các Sở Y tế thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn; tăng cường công tác rà soát hậu kiểm việc thực hiện các quy định về kê khai lại giá thuốc để đảm bảo giá thuốc sx trong nước không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương.

(Chi tiết công văn đính kèm)