Thực hành chuyển đổi số cho Sales và Marketing
[04/08/2021 10:50:02]

Hưởng ứng Chương trình của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia; nhằm tập trung hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức và chuyển đổi số thành công, tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh trong và hậu dịch Covid-19, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tiến hành các hoạt động cụ thể và thực tiễn nhằm đồng hành hiệu quả nhất với doanh nghiệp.

Theo kế hoạch hoạt động, Cục XTTM phối hợp với đối tác Công ty TNHH Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng Việt Nam (Online CRM) và các đối tác cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số triển khai hội thảo với chủ đề "Thực hành chuyển đổi số cho Sales và Marketing" nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực, tư vấn giải pháp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng số hóa các quy trình, nghiệp vụ liên quan đến bán hàng (sales) và quảng bá (marketing).

Thông tin hội thảo như sau:

Thời gian: 08h00 – 12h00, ngày 07 tháng 8 năm 2021 (thứ Bảy).

Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.

Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các đơn vị quan tâm.

Chương trình/Nội dung: Tài liệu đính kèm.

Chi phí tham dự: Miễn phí

Các Đơn vị, Doanh nghiệp quan tâm tham gia, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo đường dẫn/link: http://event.vietrade.gov.vn/giaiphapchuyendoiso về Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trước ngày 06 tháng 8 năm 2021; Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; người liên hệ: Anh Ngô Văn Chinh Điện thoại: 024 3936 8461/ 037 795 6368 hoặc email: intec@vietrade.gov.vn.