Thị trường dược phẩm tháng 6.2020
[06/07/2020 13:50:50]

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 6/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

1. Diễn biến Thị trường Dược phẩm trong nước:

Giá thuốc trên thị trường trong tháng 6/2020 vẫn được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, đảm bảo dủ thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh:

Theo thông tin do Cục Quản lý dược – Bộ Y tế: Trong tháng 6, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD, 6 tháng đầu năm ước đạt 1.430 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 332 triệu USD, 6 tháng đầu năm ước đạt 1.768 triệu tấn; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 32 triệu USD, ước 6 tháng đầu năm đạt 247 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là: 582 triệu USD, ước 6 tháng đầu năm đạt 3.016 triệu USD.

2. Tình hình nhập khẩu thuốc

Trong 5 tháng đầu năm 202, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt gần 166 triệu USD, Lũy kế từ đầu năm đến 15/6/2020 nhập khẩu dược phẩm đạt gần 1.437 triệu USD, tang gần 4% so với kỳ cùng năm ngoái.

Trước đó, tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào nước ta trong 5 tháng đầu năm đạt 1.271 triệu USD, tang 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm

Nhu cầu cho nguyên liệu sản xuất dược phẩm ở Việt Nam phụ thuộc tới 80-90% vào nguyền nhập khẩu, trong đó nguồn từ Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tời 80%. Do dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 khiến nhiều nhà máy sản xuất API ở Trung Quốc tạm ngừng hoạt động và Ấn Độ hạn chế xuất khẩu một số API thiết yếu, giá trị nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu của nước ta trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 199,7 triệu USD, giảm 14,3% so cùng kỳ năm 2019.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, đạt 143,7 triệu USD,chiếm 72% tổng kim ngạch. Đứng thứ 2 là thị trường Ấn Độ đạt 26,9 triệu USD. Đứng thứ 3 là thị trường Thụy Sy đạt 5,5 triệu USD.

Nhìn chung nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm trong 5 tháng đầu năm 2020 đều có xu hướng giảm.

4. Chỉ số CPI

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2019, Trong đó, chỉ số giá dịch vụ y tế tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước.