Thị trường dược phẩm tháng 6 năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2022
[21/07/2022 09:19:09]

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 6 nói riêng và 6 tháng đầu năm nói chung được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ung cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, đảm bảo đủ thuốc phục vụ phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến; cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Công tác triển khai, ứng phó với tình hình dịch bệnh

- Ttiếp tục thực hiện việc xem xét, cấp phép nhập khẩu thuốc điều trị, vắc xin phòng Covid-19; Hướng dẫn cơ sở nhập khẩu về việc nhập khẩu dung môi hoàn nguyên từ Unicef dùng tiêm vắc xin Pfizer.

- Triên khai các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc:

 + Ngày 02/6/2022, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 4781/QLD-DK công bố đợt 1 danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn hiệu lực số đăng ký theo quy định tại khoản 1 điều 14 Nghị định số 29/2022/ND-CP ngày 29/4/2022 cúa Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

+ Ngày 17/6/2022, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 3180/BYT-QLD gửi các Sở y tế, các Bệnh viện trực thuộc Bộ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế đôn đốc đảm bảo nguồn cung và yêu cầu báo cáo nhanh các khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc mua, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế.

+ Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, lựa chọn nhà thầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 23/6/2022.

Các giải pháp nhằm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường

- Tiếp tục nghiêm túc triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo các văn bản đã ban hành theo chi đạo cúa Chính phủ trên cơ sở theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bện để đảm bảo cung ứn kịp thời thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành và các đơn vị liên quan để thực hiệnn đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời thuốcc cho các cơ sở y tế, đặc biệt các thuốc phòng chống dịch Covid-19.

- Bộ Y tế tiếp tục đẩy nhanh giải quyết việc duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành theo Nghị định số 29/2022/ND-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy nhanh quá trình đàm phán giá thuốc nhằm phát huy hiệu qủa hơn nữa công tác đấu thầu thuốc, đặc biệt là thuốc Biệt dược gốc.

- Tiếp tục làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để tăng cường nguồn thuốc điều trị Covid-19.

- Kiểm soát chặt chẽ việc rà soát, công bố giá thuốc kê khai/kê khai lại.

- Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện quy định về quản lý giá thuốc.

Công tác quản ly giá thuốc: Theo thông tin do Cuc Quản lý Dược – Bố Y tế: Trong tháng 6, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD, 6 tháng đầu năm ước 1375 triệu USD; Tri giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 260 triêu USD, 6 tháng đầu năm ước đạt 1710 triệu USD; Tri giá nguyên liệu nhập khẩu: tháng 6 đạt 61triệu USD, 6 tháng đầu năm đạt 139 triệu USD, tổng giá trị tiền thuốc sử dụng tháng 6 đạt 450 triệu USD, 6 tháng đầu năm ước đạt 3.300 triệu USD