Thị trường dược phẩm tháng 5.2020
[10/06/2020 14:24:04]

Theo báo cảo của tổ điều hành thị trường trong nước. 

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 5 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm đủ thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Cùng với các giải pháp đã thực hiện từ đầu dịch, tháng 5/2020, bộ y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp tục có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị theo diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng chống Covid-19 theo nội dung 3 văn bản số 3438/VPCP-KGVX ngày 30/4/2020 về việc một số kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 “Đồng ý cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19 dã tạm dừng xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng, chống dịch.”

- Có Công văn thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thuốc chứa hoạt chất Chloroquin, Hydro Chloroquin và Invermectin được tiếp tục cung ứng thuốc ra thị trường sau khi các doanh nghiệp này thực hiện bảo quản, tồn trữ đủ số lượng thuốc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

- Tổ chức Hội nghị với Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và các đơn vị thành viên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 Tình hình thị trường:

- Về công tác đấu thầu thuốc:

Tăng cường tổ chức và chỉ đạo hệ thống thanh tra dược phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong trong việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc theo đúng quy định hiện hành.

- Các công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược:

Tăng cường tổ chức và chỉ đạo hệ thống thanh tra dược phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc theo đúng quy định hiện hành

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu: 265 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 43 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 515 triệu USD.

Dự báo xu hướng biến động của thị trường dược phẩm tháng 6

Giá thuốc trên thị trường tháng 6 năm 2020 vẫn tiếp tục được duy trì bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị, không để xảy ra tang giá đồng loạt, đột biến./.