Thị trường dược phẩm tháng 12.2020 và dự báo năm 2021
[26/01/2021 15:14:23]

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 12 và cả năm 2020 được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 12, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD, 12 tháng  2.840 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 303 triệu USD, 12 tháng đạt 3.312 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 35 triệu USD, 12 tháng đạt 422 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 580 triệu USD, 12 tháng  đạt 6.000 triệu USD.

Dự báo xu hướng biến động của thị trường dược phẩm trong năm 2021:

-         Việc triển khai các giải pháp đồng bộ trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và triển khai (Luật Dược, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn); các văn bản chỉ đạo về sản xuất, kinh doanh và quản lý giá thuốc, ngành Dược tiếp tục đáp ứng đủ thuốc có chất lượng với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thiên tai.

-         Với việc triển khai đàm phán giá và đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia trên cơ sở danh mục được mở rộng tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 sẽ khắc phục chênh lệch giá thuốc giữa các địa phương và tiết kiệm chi phí mua thuốc, đặc biệt đối với các thuốc có nguy cơ độc quyền và ít có nhà cung ứng (thuốc biệt dực gốc, thuốc có 1-2 nhà cung ứng).

-         Trong thời gian tới thị trường dược phẩm sẽ tiếp tục chịu tác động to lớn và trực tiếp do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc cung ứng nguyên liệu để sản xuất thuốc trong nước, nguồn cung thuốc thành phẩm nhập khẩu vẫn có thể bị hạn chế và khả năng sẽ gây áp lực đến việc điều chỉnh giá thuốc trên thị trường./.