Thay đổi trong luật pháp liên bang Nga liên quan đến công ty sản xuất và tiêu thụ trên lãnh thổ liên bang Nga
[10/03/2020 14:57:07]

Hiệp hội nhận được công văn của Cơ quan Đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam thông tin về những sửa đổi trong luật pháp Liên bang Nga liên quan đến các công ty đang sản xuất và có kế hoạch sản xuất các sản phẩm của mình để tiêu thụ trên lãnh thổ Nga. Theo đó từ ngày 01/01/2020 các nhà sản xuất thuốc có quyền đưa công cụ nhận diện thuốc (và từ 01/07/2020 phải đảm bảo việc đưa công cụ nhận diện này) lên bao bì đóng gói thứ nhất (nếu không có bao bì đóng gói thứ hai) và lên bao bì đóng gói thứ hai (dành cho người sử dụng) của thuốc;

Từ ngày 01/01/2020 theo yêu cầu của các chủ thể lưu hành thuốc, Công ty TNHH “Trung tâm phát triển công nghệ có triển vọng” (sau đây gọi là “Đơn vị điều hành hệ thống giám sát”) sẽ cung cấp mã số nhãn.

Từ ngày 01/03/2020, việc đăng ký lưu hành thuốc với mục đích sử dụng trong y tế trong hệ thống giám sát (sau đây gọi là hệ thống giám sát) phải được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi các chủ thể có nhu cầu thực hiện các hoạt động liên quan đến việc lưu hành thuốc nếu được phép thực hiện các hoạt động này.

Từ ngày 01/07/2020, trong hệ thống giám sát phải có thông tin về tất cả các giao dịch được thực hiện liên quan đến thuốc. Theo quy định, việc đăng ký trong hệ thống thông tin, mà ở đó theo Nghị định số 62 ngày 24/01/2017 đã thực hiện việc cung cấp thông tin về thử nghiệm nhãn thuốc để sử dụng trong y tế, tương đương với việc đăng ký trong hệ thống giám sát.

Từ ngày 01/07/2020 sẽ tính phí đối với dịch vụ cung cấp mã số nhãn của Nhà điều hành hệ thống giám sát.

(Chi tiết xem công văn đính kèm)