Thẩm định 02 thông tư ban hành "Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp"
[25/09/2018 10:35:15]

Ngày 24/9/2018 Hiệp hội nhận được giấy mời từ Vụ pháp chế - Bộ Y tế mời tham dự cuộc họp thẩm định 02 Dự thảo thông tư: "Thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Thông tư Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp" , cuộc họp tổ chức vào ngày 27/09/2018.(nội dung 02 dự thảo đính kèm)

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội sẽ tham dự cuộc họp nói trên, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nếu có ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ email: tdchinhhien@gmail.com; office@vnpca.org.vn trước ngày diễn ra cuộc họp.