Tập huấn tuyên truyền về Hải quan một cửa quốc gia(NSW) và Hải quan một cửa ASEAN(ASW)
[02/12/2011 11:27:41]

Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai buổi tập huấn tuyên truyền về Hải quan một cửa quốc gia(NSW) và Hải quan một cửa ASEAN(ASW) nhăm tạo thuận lợi tối đa cho quản lý nhà nước và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cho các Hiệp hôi/doanh nghiệp tại khu vực Hà nội.

Nội dung tập huấn gồm:

- Giới thiệu tóm tắt về hải quan một cửa quốc gia và ASEAN

- Những bước đã triển khai tại Việt nam và lộ trình trong thời gian tới

- Trách nhiệm của các Bộ ngành và của Doanh nghiệp

- Giới thiệu hệ thống cấp C/O điện tử của VCCI

- Trao đổi và giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp

Thời gian: Một buổi sáng 16/12/2011(Thứ sáu). Đăng ký từ 7h30

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trung tâm thương mại quốc tế, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Doanh nghiệp tham dự đăng ký trước ngày 14/12/2011 theo số điện thoại 35770234 hoặc 35742165