Tập huấn hướng dẫn việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập theo thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế
[22/06/2016 16:55:17]

   Ngay sau khi thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được ký ban hành, Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn tại Hà Nội và TP.HCM nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của thông tư, cập nhật những điểm mới và hướng dẫn cho đối tượng doanh nghiệp trong công tác đấu thầu thuốc.

   Được sự phối hợp của Vụ kế hoạch tài chính - Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, 02 lớp tập huấn đã được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 18/06/2016 và tại Hà Nội vào ngày 21/06/2016. 2 lớp tập huấn đã thu hút đông đảo học viên là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác đấu thầu thuốc tại các doanh nghiệp.

   Ngoài phần phổ biến Những nội dung cơ bản của Thông tư 11/2016/TT-BYT, Hướng dẫn những nội dung cơ bản của hồ sơ mời thầu mua thuốc, các danh mục thuốc đấu thầu. Các học viên được tham gia trao đổi trực tiếp với chuyên gia của Vụ kế hoạch tài chính, Cục quản lý dược các thắc mắc trong quá trình tham gia đấu thầu tại các cơ sở y tế. Lớp tập huấn được đánh giá là kịp thời trong việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới tới doanh nghiệp.